Żywice

Oferujemy państwu najwyższej jakości żywice do inkludowania próbek. Firma Kulzer jest światowym liderem w produkcji żywic do badań metalograficznych. W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

Tutaj mogą państwo pobrać folder z opisem żywic.

Porady jak stosować żywice.

kulzer

 

Wysokojakościowe żywice o znakomitych własnościach i prostej obsłudze są niezbędnym produktem dla precyzyjnych badań materiałów. Firma Heaeus Kulzer jest od wielu dziesiątków lat liderem w dziedzinie rozwoju i produkcji żywic specjalnych na najwyższym poziomie jakościowym.

Żywice Heraeus Kulzer spełniają najwyższe wymagania. Są one używane jako środki do zatapiania dla badań metalograficznych lub jako środki pomocnicze w procesach produkcyjnych i dlatego są integralnym składnikiem rutynowych procedur w nowoczesnych laboratoriach i procesach produkcyjnych.

TECHNOVIT – ŻYWICA O WIELU POSTACIACH

Marka “Technovit” obejmuje szeroką kategorię żywic, które są częścią najbardziej zróżnicowanych technologii z punktem ciężkości  na zastosowaniu do badań materiałów.

ZATAPIANIE BEZSZCZELINOWE, PRZEŹROCZYSTOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PROSTA OBSŁUGA, JAK RÓWNIEŻ MAKSYMALNA DOKŁADNOŚĆ ODCISKU I STABILNOŚĆ KSZTAŁTU - stanowią wyróżniające się właściwości, które są szczególnie pożądane w  Materiałografii. Firma Heraeus Kulzer spełnia te wymagania realizując swój kompleksowy program “Technovit & Co.”

Oprócz klasycznych zastosowań materiałograficznych, produkty  Technovit są używane w przemysłowych procesach produkcyjnych, wytwarzaniu narzędzi, produkcji prototypów (odlewów, armatury) oraz w sektorze renowacji .

Wszystkie produkty  Technovit zostały opracowane w naszych zakładowych laboratoriach badawczych.

OPRACOWUJEMY ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO KONKRETNYCH POTRZEB KLIENTÓW

Oprócz naszych standardowych związków chemicznych, zapewniamy również know-how dla opracowania produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

kulzer 2

 

Technovit® 4000 i Technovit® 4002 IQ

Nieprzejrzyste materiały do zatapiania – wysoka twardość i doskonałe odwzorowanie krawędzi

Oprócz wysokiej twardości, zamącone żywice do wtapiania na zimno wykazują wyjątkowo mały skurcz, umożliwiając w ten sposób doskonałe odwzorowanie krawędzi. Sprawia to, że są one optymalnym środkiem do wtapiania dla wszystkich próbek, które muszą być zbadane w obszarach zewnętrznych. Nieprzejrzystość żywic umożliwia obserwację pod mikroskopem poszczególnych poziomów próbki, co pozwala uniknąć błędnej interpretacji przez ogniskowanie się na głębokość.

Technovit 4002® IQ

Całkowicie bezszczelinowa i bezskurczowa żywica 2-składnikowa.

Technovit 4002 IQ jest produkowany na bazie zmodyfikowanego poliestru składającego się odpowiednio z szybko lub wolnopolimeryzującego proszku (różne czasy utwardzania i żywotności) oraz cieczy.

ŻYWICA PRZEZNACZONA SPECJALNIE DO BEZSZCZELINOWEGO ZATAPIANIA BEZ ZJAWISKA SKURCZU

Obszary zastosowania obejmują pełny zakres materiałów o najbardziej zróżnicowanych kształtach geometrycznych, gdzie jest wymaga najwyższa jakość, jeżeli chodzi o dopasowanie krawędzi, szlifowalność i polerowalność.

Technovit® 4004

Przezroczyste żywice do zatapiania służące do kontroli wzrokowej.

Przeźroczyste żywice Technovit do wtapiania są dostosowane do wymagań w nowoczesnych laboratoriach. Są one wybierane wtedy, gdy jest konieczna kontrola wzrokowa próbki przez warstwę żywicy.

Technovit® 4006 i Technovit® 4006 SE

Całkowicie przeźroczyste i niskotemperaturowe

Technovit® 4006 – WYSOKO PRZEŹROCZYSTA

Wersja całkowicie przeźroczysta. Wysoce przeźroczysta dwuskładnikowa żywica do zatapiania na zimno pozwala na zmniejszenie naprężeń termicznych dzięki wydłużeniu czasów utwardzania. Pozwala to na proste i nieskomplikowane przygotowanie preparatów z wrażliwych materiałów!

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

 • 2-składnikowy system „proszek/ciecz”
 • Najprostsze stosowanie przez regulację stosunku mieszania
 • Zatapianie typu low-gap dzięki zintegrowanym środkom wiążącym i mniejszym naprężeniom termicznym
 • Dobra szlifowalność i polerowalność
 • Nowy typ inicjatora – mniej drażniący!

Idealny środek do rutynowego sporządzania preparatów z małymi nieprężeniami termicznymi

Technovit® 4071

Prosty w użyciu – idealny do wszelkich codziennych zadań

IDEALNY DLA PREPARATÓW RUTYNOWYCH

Technovit® 4071 –UNIWERSALNY

Technovit 4071 jest szczególnie łatwą w użyciu, uniwersalną w zastosowaniu, żywicą do zatapiania na zimno. Półprzeźroczystość żywicy umożliwia przybliżoną kontrolę wzrokową próbki. Jej dobra szlifowalność i polerowalność oraz możliwość zmiany stosunku mieszania sprawiają, że idealnie nadaje się do rutynowego sporządzania preparatów.

Kolor zielony przezroczysty.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

 • Prosta obsługa
 • Optymalna płynność
 • Krótki czas utwardzania (5 do 7 min.)
 • Nadaje się szczególnie do badań rutynowych materiałów
 • Doskonale nadaje się do szlifowania i obróbki maszynowej
 • Szczególnie dobrze zachowuje się w preparatach aluminium i innych miękkich materiałów

Technovit® 5000

Żywica przewodząca prąd elektryczny

IDEALNA DO ZADAŃ RUTYNOWYCH

Technovit® 5000 – ELEKTROPRZEWODZĄCA

Ta 2-składnikowa żywica da zatapiania na zimno na bazie miedzi umożliwia sporządzanie preparatów przewodzących prąd, które są wymagane do badań SEM. Technovit 5000 jest również dobrą podstawą dla elektrolitycznego przygotowania próbek metalograficznych.

Technovit 5000 zachowuje lepkość w ciągu ok. 1 minuty i jest całkowicie utwardzony (przez lekkie postukiwanie formy) po upływie 7 minut.

Kolor: miedziano-brązowy

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE 

 • Przewodzi prąd elektryczny
 • Przygotowanie próbek metodą elektrolityczną
 • Nadaje się do badań SEM

Technovit® 5071

Rozwiązanie dla próbek, które muszą być wyjęte z powrotem

Technovit 5071 pozwala delikatnie wyjąć próbkę i umożliwia oględziny ze wszystkich stron podczas badań pod elektronowym mikroskopem skaningowym(SEM).

IDEALNY DLA PRÓBEK, KTÓRE MUSZĄ BYĆ WYJMOWANE Z POWROTEM

Technovit® 5071 - ROZPUSZCZALNY

Próbki zatopione w żywicy Technovit 5071 mogą być wyjęte z powrotem. Produkt ten jest szczególnie łatwy w użyciu i nadaje się do obróbki maszynowej. Na przykład do badań SEM, analiz mikrosondą elektronową lub przygotowywania próbek metodą elektrolityczną.

Technovit 5071 wykazuje również doskonałe właściwości adhezyjne, na przykład w celu przyklejenia tensometrów.

Kolor: zielony przeźroczysty

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

 • Rozpuszczalny chemicznie (w acetonie, chlorku metylenu, itd.)
 • Rozpuszczalny termicznie (mięknie po 30 min. w 150 °C)
 • Bardzo łatwy w użyciu (stosunek mieszania w zakresie 1:1 do 3:1)
 • Dobre właściwości adhezyjne

Technovit® 7100

Idealna żywica do zatapiania dla próbek mikrotomowych

Bardzo cienkie skrawki do 1 μ i zachowanie szczegółów struktury – obszarami zastosowania Technovit 7100 są wlewy i skrawki żywic, folii, papieru, tekstyliów, preparaty organiczne i włókna.

Żywica idealna dla mikrotomii

Technovit® 7100 – KRAJALNY

Jeżeli potrzebne jest cięcie zatopionych materiałów na bardzo cienkie skrawki, to najczęściej wybieranym materiałem jest Technovit 7100. Opracowany początkowo do stosowania w histologii, Technovit 7100 okazał się również przydatny na długie lata w przemyśle dzięki uniwersalnym możliwościom zastosowania.

CIENKIE SKRAWKI O GRUBOŚCI DO 1 µ

Wyjątkowy, łatwy w użyciu 3-składnikowy polimer na bazie HEMA pozwala ciąć na cienkie skrawki do 1 μm. Cecha ta uczyniła Technovit 7100 niezbędną żywicą do zatapiania dla trudnych próbek polimerów, tekstyliów, papieru, włókien, polimerów i ich połączeń.

ZACHOWANIE SZCZEGÓŁÓW STRUKTURY

Oprócz optymalnej zdolności przenikania (zachowanie szczegółów struktury) i dobrej krajalności, należy wyróżnić wysoką tolerancję wobec większości polimerów.

 • Gładkie próbki żywic mogą być zatopione bezpośrednio, podczas gdy materiały porowate (gąbki, próbki tkanin, itp.) są nasączane w celu utwardzenia
 • Próbki papieru mogą być nasączone w bardzo krótkim czasie żywicą do zatapiania o znikomej lepkości tak, że zazwyczaj nie jest konieczne dodatkowe nasączanie

Technovit® EPOX

Przeźroczyste preparaty bez naprężeń termicznych

System może być używany do wszelkich typów zatapiania, jednak szczególnie do materiałów porowatych, np. porowatych powłok natryskowych lub warstw korozyjnych, które są zatapiane pod próżnią.  Obecność próżni powoduje przenikanie żywicy epoksydowej do jam w korpusie próbki i utwardzanie.  Stabilizuje to również wnętrze próbki.

Żywica dla materiałów porowatych

Technovit EPOX jest systemem żywic epoksydowych złożonym ze składnika „Technovit Epox Resin” oraz szybkiego utwardzacza „Technovit Epox Hardener fast” lub wolniejszego utwardzacza  „Technovit Epox Hardener regular”. Przez dobór właściwego utwardzacza można wpływać na czas utwardzania, żywotność i naprężenia termiczne. Czas żywotności około 1 godziny sprzyja nasączaniu materiałów porowatych – zwłaszcza przy zatapianiu w warunkach próżni.

Dla uzyskania optymalnych wyników należy przestrzegać zalecanych stosunków mieszania.  Składniki systemu Technovit EPOX są mieszane w proporcji 2 części „żywicy” na 1 część   „utwardzacza” i następnie wylewane.

Utwardzanie następuje w ciągu ok. 10 do 18 godzin, w zależności od użytego utwardzacza. Czasy utwardzania można regulować przez przetrzymywanie próbki w suszarce lub chłodziarce.

Technovit 2000 LC
Dla delikatnych, wrażliwych termicznie próbek

Technovit® 2000 LC jest łatwą w użyciu żywicą 1-składnikową. Polimeryzacja następuje pod światłem niebieskim w aparacie do polimeryzacji światłem Technotray POWER. Ukierunkowane zalewanie i pozycjonowanie próbki nie stanowi problemu. System jest używany do badania, wzgl. przygotowywania delikatnych, wrażliwych termicznie materiałów i miniaturowych komponentów.

Technotherm®

Żywice do mocowania na gorąco - po prostu bezpieczne

Do produkcji próbek metalograficznych metodami znormalizowanymi. Mogą być używane do wszystkich materiałów, które są niewrażliwe termicznie i odporne na ciśnienie

Technotherm® 2000

Technotherm 2000 jest zbrojoną włóknem szklanym żywicą do mocowania na gorąco o optymalnych właściwościach wypełniających. Dzięki jasnoszarej barwie zapewnia dobry kontrast dla większości powierzchni próbki. Kolor: kremowy

Technotherm® 3000

Technotherm 3000 z wypełniaczem grafitowym jest produktem elektroprzewodzącym z grupy żywic Technotherm. Technotherm 3000 jest używany tam, gdzie jest konieczne dobre przewodnictwo elektryczne (np. dla elektronowej mikroskopii skaningowej). Podczas badania SEM próbek zamocowanych przy użyciu Technotherm 3000 prawie wykluczone są straty napięcia

Technotherm® 4000

Technotherm 4000 jest wysoce przeźroczystą żywicą do mocowania na gorąco. Dostarczany w postaci drobnego proszku produkt topi się szybko nadając żywicy Technotherm 4000 doskonałą płynność.