Miernik pozostałości magnetycznej Magnetoskop

Zasada działania i stosowanie

Magnetoskop ma wbudowane kalibrowane magnesy i pracuje zależnie od masy elementu. Wskazania na skali są wskazaniami względnymi do maks. -20 / +20.

Wskazania pomiarów, w przypadku elementów z tego samego materiału, mogą służyć do pomiarów  porównawczych albo do sortowania na dobre/złe. Jest także możliwe określenie polaryzacji  badanego elementu.

Magnetoskop służy do określenia pozostałości magnetycznej w elementach, które były poprzednio magnesowane i/lub rozmagnesowane.

Zastosowanie

W celu przeprowadzenia pomiaru  magnetoskop należy umieścić na badanym elemencie tak , jak to pokazano na rysunku.

Ostrzeżenie:

Magnetoskop jest przeznaczony wyłącznie do pomiaru pozostałości magnetycznej.  Przyrządu nie wolno umieszczać w silnym polu magnetycznym gdyż powoduje to uszkodzenie wbudowanych kalibrowanych magnesów!