Próbka odniesienia MTU-Nr 3

Opis działania i stosowanie

Próbka odniesienia „MTU-Nr 3“ jest pierścieniem z magnetyzmem szczątkowym z naturalnymi pęknięciami powierzchniowymi. Na obu powierzchniach są pęknięcia o różnej szerokości, długości i głębokości. Każda próbka ma własną strukturę pęknięć i dlatego nie jest możliwe  porównanie między sobą wskazań na różnych próbkach.

Ostrzeżenie:

Próbka odniesienia posiada magnetyzm szczątkowy. Dlatego nigdy nie wolno jej umieszczać w silnym polu magnetycznym ponieważ występujące magnesowanie spowoduje zmiany w próbce a tym samym jej nieprzydatność !

Zastosowanie

Fluorescencyjne środki badawcze są sprawdzane bezpośrednio na ciemnej powierzchni próbki. Środki badawcze, stosowane przy świetle białym, wymagają pokrycia białą farbą kontrastową jednej z powierzchni próbki.

Stosowana lampa UV powinna mieć stałe natężenie światła ultrafioletowego, ponieważ zmienne natężenie oświetlenia powoduje różną wykrywalność wad.

Kontrola zawiesiny fluorescencyjnej w środku badawczym powinna być przeprowadzona na początku zmiany a uzyskane, subiektywne wyniki odpowiednio dokumentowane.