DM5 E

 

Grubościomierze serii DM5

Asortyment niezawodnych i łatwych w obsłudze przyrządów.

dm5

Rodzina przyrządów DM5 pozwala na odpowiedni wybór modelu w zależności od potrzeb i możliwości finansowych klienta

Rodzina DM5E

dm5_2

Rodzina DM5E to najnowszej generacji grubościomierze do monitorowania korozji produkcji Waygate Technologies. Oferuje ona znaczny wzrost   możliwości w porównaniu do poprzednich mierników, lepszą stabilność i powtarzalność pomiarów zarówno w normalnej jak i podwyższonej temperaturze. Przyrządy te zostały zaprojektowane do pracy w najtrudniejszych warunkach środowiskowych podczas pomiaru grubości na rurociągach, zbiornikach ciśnieniowych, zbiornikach w przemyśle naftowym i gazowym a także w sektorze petrochemicznym i energetycznym

Trzy wersje

 Przyrządy serii DM5E są dostępne w trzech wersjach wykonania

  • DM5E Basic
  • DM5E
  • DM5E DL

DM5E Basic

Stabilna obudowa DM5E jest zastosowana we wszystkich modelach tej serii.

Ten ergonomicznie zaprojektowany miernik waży zaledwie 223g-łącznie z bateriami AA i umożliwia pracę do 60 godz. DM5E Basic spełnia wymagania normy EN15317. Wyświetlacz DM5E dzięki zastosowaniu podświetlenia jest czytelny we wszystkich warunkach oświetleniowych Obsługa przyrządu  odbywa się przy użyciu jednej ręki za pośrednictwem wygodnej dla użytkownika tastatury. Jest ona zarówno pyło  jak i wodoszczelna i posiada tylko kilka funkcji oraz strzałek przez co nawigacja po menu jest bardzo prosta i intuicyjna

dm5_3

DM5 Basic dysponuje wieloma funkcjami w tym m.in. określanie wartości min, i max., B-scan,alarm oraz pomiar różnicowy pomiędzy wartością zmierzoną a wartością nominalna,

 DM5E

Ta wersja grubościomierza zawiera wszystkie funkcje DM5 Basic a ponadto wyposażona jest w opcję DUAL-MULTI. Funkcja ta była już używana w poprzednich modelach i okazała się bezcenna w pomiarach grubości metalu poprzez powłoki. Nie ma potrzeby usuwania powłoki w punkcie pomiarowym i przez to oszczędza się czas oraz pieniądze.

W każdej chwili użytkownicy mogą dokonać aktualizację oprogramowania instalując upgrade z DM5E Basic na DM5E

 DM5E DL

 Model ten zawiera wszystkie funkcje DM5E  a dodatkowo posiada pamięć wyników pomiaru w postaci siatki. Pozwala ona na zapamiętanie 50000wyników pomiaru.

Pliki mogą być przesłane do komputera za pośrednictwem portu mini USB

Pliki te za pomocą makra mogą być bezpośrednio importowane do programu Microsoft Excel

Wszystkie dane alfanumeryczne dotyczące nazw plików oraz notatki mogą być wprowadzane bezpośrednio z klawiatury.

Zarówno DM5E Basic jak również DM5E mogą zostać rozbudowane do wersji DM5E DL.

Przyjazny dla operatora interfejs

 Wszystkie wersje DM5E posiadają taką samą przyjazną dla użytkownika klawiaturę. Ma ona centralnie położony przycisk MENU ,przycisk KALIBRACJA wraz z funkcją WYŁ/ZAŁ,

Dwa klawisze funkcyjne służące do wyboru funkcji oraz cztery klawisze ze strzałkami służące do ustawiania wartości wybranych funkcji oraz do nawigacji po przyjaznym dla użytkownika MENU.

Klawiatura umożliwia dostęp do wszystkich rodzajów kalibracji, ustawień i wyświetlania wskazań pomiarów. W  wersji DL użytkownik może w trybie PLIK  tworzyć pliki i wpisywać

do pamięci wartości zmierzone. Kalibracja jest obsługiwana przez MENU i towarzyszy operatorowi „krok po  kroku”

Zintegrowana funkcja przypomnień może być tak zaprogramowana aby po określonej liczbie pomiarów lub po określonym czasie włączyć odpowiednie przypomnienie.

dm5_5

Nowy asortyment głowic pomiarowych

 Dla rodziny grubościomierzy DM5E została opracowana nowa seria głowic ultradźwiękowych za pomocą których można dokonywać precyzyjnych pomiarów grubości  także obiektów  o wysokiej temperaturze. Seria DA5xx spełnia wymagania normy EN15317 należy tutaj głowica ogólnego stosowania o częstotliwości 5MHz, głowica do pomiarów grubych elementów o częstotliwości 2 MHz jak również głowica palcowa o częstotliwości 7,5MHz.Nowoopracowana głowica wysokotemperaturowa o częstotliwości 5MHz umożliwia wykonywanie pomiarów w zakresie temperatur od -10 °C do + 204 °C.

( Standardowe głowice pracują w temperaturze do+700C)

Pomiar grubości  na obiektach pokrytych warstwą ochronną

 Zarówno DM5E  jak i DM5EDL oferują pomiar w systemie DUAL-MULTI

Praktycznie  wszystkie  urządzenia i konstrukcje na których dokonujemy pomiaru grubości posiadają różne pokrycia zabezpieczające należą do tego m.in. powłoki malarskie – w konsekwencji pomiar grubości metalu obarczony jest istotnym błędem.

Celem wyeliminowania tego błędu należy usunąć warstwę lakieru a to wiąże  się z dodatkowymi kosztami i stratą czasu. Opcja DUAL-MULTI pozwala na wyeliminowanie tej niedogodności. Wystarczy tylko załączyć opcję DUAL-MULTI, przyłożyć głowicę i wykonywać pomiary.

dm5_4

Elastyczne przetwarzanie danych

 DM5E DL posiada zintegrowaną pamięć pozwalającą na zapisanie do 50.000 wyników pomiaru w plikach o strukturze linowej lub w postaci tabeli. W ten sposób wyniki pomiarów gotowe są do dalszego przetwarzania. Można tutaj wykorzystać nasze oprogramowanie UltraMATE. Pliki pomiarowe mogą być zaimportowane do komputera i tam zapamiętane lub w razie potrzeby umieszczone w protokołach z badania i wydrukowane w różnych formatach.

Zazwyczaj mogą to być różnokolorowe histogramy w których wartości zmierzone zaznaczone są różnymi kolorami. Kolorami można zaznaczyć wyniki poniżej wartości minimalnej jak i wyniki przekraczające wartość maksymalną. W celu łatwego przeniesienia plików do arkuszy kalkulacyjnych lub do edytora tekstu mogą one być umieszczone w schowku Windowsa

Wybór wyświetlanych wartości

Wszystkie wersje DM5E pozwalają na wybór wyświetlanej wartości.

Należą do nich:

  • Normal: Duże wskazanie zmierzonej wartości w centrum ekranu
  • MIN Scan: Podczas skanowania elementu mierzonego w tle zapamiętywana jest minimalna zmierzona wartość. Po zakończeniu pomiarów wyświetlana jest minimalna zmierzona wartość
  • MAX-Abtastung: Podczas skanowania elementu mierzonego w tle zapamiętywana jest max zmierzona wartość. Po zakończeniu pomiarów wyświetlana jest maksymalna zmierzona wartość
  • DIFF/RR%: wyświetlana jest tutaj różnica pomiędzy wartością zmierzoną a wartością nominalną zadaną przez użytkownika. Dodatkowo różnica ta wyświetlana jest w %wartości nominalnej
  • B-Scan: wyświetlane jest graficzne zobrazowanie B-scanu. Wykres jest rejestrowany z prędkością 1 punktu na sekundę

Dane techniczne grubościomierzy serii DM5E

Zasada działania Ultradźwiękowa metoda echa
Zakres pomiarowy Zależny od rodzaju sondy oraz mierzonego materiału  0,6 mm÷508 mm w trybie od impulsu nadawczego do pierwszego echa dna; 2÷127 mm  w trybie Dual-Multi ( po przez pokrycia o grubości 0,3÷2,5mm))
Rozdzielczość pomiarowa 0,01 mm Standard- do wyboru 0,01, 0,1mm
Zakres prędkości fali 508 do18.699 m/sec
Rozdzielczość pomiaru prędkości fali w materiale 1m/s
Jednostki pomiarowe Milimetry lub cale
Rodzaj skalowania Jednopunktowe „On-Block” oraz „Of-Block”,dwupunktowe
Nadajnik Rodzaj impulsu-szpilkowy

Napięcie-120V na obciążeniu 50Ohm mierzone oscyloskopem

Odbiornik Szerokopasmowy 500kHzdo 12MHz  -3dB

Wzmocnienie: automatyczna regulacja

Wyświetlacz LCD-wysokiej rozdzielczości, 64x128 pikseli 53,0mmx27,0 mm z podświetleniem oraz regulacją kontrastu
Częstotliwość odświeżania 4Hz lub 8 Hz wybierana przez użytkownika ,24Hz przy szybkim skanowaniu
Wskazanie grubości Normalny tryb pomiarowy:5 cyfr o wysokości10,6mm

B-scan: 5 cyfr o wysokości 2,55mm

Wyświetlanie ostatniego pomiaru Wypełnione lub niewypełnine cyfry wskazują stan sprzężenia
Ustawienia 9 standardowych ustawień dla głowic
Rodzaj alarmu Sygnalizacjaprzkroczenia stanu alarmowego  min. i max  poprzez naprzemienne wyświetlanie  wypełnionych i niewypełnionych cyfr

Zakres alarmu 0,25mmdo 508 mm

Zasilanie Dwie baterie typu „AA”
Czas pracy na bateriach Około 60 godz. pracy ciągłej
Wyłączanie przyrządu Do wyboru: ciągle załączony ;automatyczne wyłączenie po5,10,15,30 min niaktywności
Język Do wyboru: polski angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włos,ki, rosyjski,, japoński, chiński
Gniazda Podwójne Lemo00 do głowic, mini USB do podłączenia do PC
Temperatura Temp. pracy -100C do+500C

Temp.składowania-200C do+600C

Waga 223g razem z bateriami
Wymiary 138 mm x 32mm x 75 mm
Klasa ochronności IP54

Parametry pamięci

Pojemność 50.000 wyników pomiaru
Struktura plików siatka
Liczba wierszy 1÷50.000
Liczba kolumn 1÷223
Opis plików Do 24znaków alfanumerycznych
Opcjonalne oprogramowanie UltraMATE oraz UltraMATE Lite

DM5E Specyfikacja dedykowanych głowic

DA501 DA503 DA512 DA590
Częstotliwość 5MHz 2MHz 7,5MHz 5MHz
Rodzaj głowicy Standardowa Standardowa Palcowa Wysokotemperaturowa
Zakres temperaturowy

Praca ciągła

-10do+700C -10do+700C -20do+700C -20do+20400C
Średnica powierzchni kontaktowej 12mm 16,1mm 7,5mm 12,7mm
Zakres pomiarowy 1,0do200mm 5,0do 300mm 0,6do 60mm 1,0do125mm przy 200C

1,3do25,4mm przy 2040C

Zakres pomiarowy przy metodzie Dual-Multi co najmniej

3÷25mm

- co najmniej

2÷10mm

-