O Firmie

Firma została założona w styczniu 1991r przez trzech wspólników : Wernera Sobka, Andrzeja Urbańczyka i Zdzisława Perończyka. Od początku firma działa w branży badań nieniszczących oraz metalografii. Nasi pracownicy mają bogate doświadczenie oraz wiedzę w dziedzinach badań UT, MT, PT, ET oraz VT o czym świadczą nasze certyfikaty  oraz fakt iż współpracujemy jako wykładowcy oraz egzaminatorzy w powyższych metodach.

 

Jesteśmy partnerem handlowym  na teren Polski firm:

Baker Hughes - w skład którego wchodzą m. innymi firmy:

Krautkramer- producent sprzętu do badań metodą ultradźwiękową

Seifert – producent urządzeń do badań radiograficznych

Hocking– producent aparatury do badań metodą prądów wirowych

Eddyfi Technologies - urządzenia do badań nieniszczących UT, ET, VT, LRUT, MFL, ACFM

 

y8zma8nc

K+D Flux-Technic GmbH + Co.KG – oferująca aparaturę do badań magnetyczno – proszkowych

Diffu_Therm_Logo

H. Klumpf – firma oferująca środki do badań metodą penetracyjną oraz magnetyczno proszkową

logo_neu

ElektroPhysik – firma oferująca min. mierniki grubości powłok.

kopf_05_de

Wilnos – firma oferująca oprzyrządowanie do badań radiograficznych

kowotest4

Kowotest - firma oferująca oprzyrządowanie do badań radiograficznych

Imprintec - firma produkująca maszyny wytrzymałościowe metodą Imprint

MetCata - jest producentem środków do badań metalograficznych

Microdiamant - jest producentem środków do badań metalograficznych

WW Logo

Winter Maschinenbau - producent przecinarek metalograficznych

AMPLECTOR Engineering - producent oprogramowania do wizualizacji wyników pomiarów.

Kulzer GmbH - producent żywic do badań metalograficznych

jwf-logo-mc-60-rgb

JWFROEHLICH - producent urządzeń do testów szczelności.

Proceq - producent twardościomierzy przenośnych metody UCI, Dynamiczna oraz przenośny Rockwell

CASONI - producent wzorców od badań NDT oraz głowic UT i ET na specjalne zamówienie.

SERVO-ROBOT -  producent pierwszego na świecie systemu do laserowego badania spoin WIKI-SCAN.

W ramach swej działalności BTH Testing oferuje aparaturę i środki do badań nieniszczących oraz metalografii, i prowadzi autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny aparatury reprezentowanych firm. Dodatkowo firma służy poradnictwem z dziedziny badań nieniszczących i metalografii.

Oprócz tego pracownicy firmy prowadzą szkolenia z zakresu badań metodami nieniszczącymi.

Głównymi klientami firmy są działy kontroli jakości i diagnostyki w takich dziedzinach przemysłu jak : elektrownie, przemysł stoczniowy hutnictwo, przemysł petrochemiczny, przemysł lotniczy, motoryzacja, przemysł maszynowy. Do klientów firmy należy zaliczyć również, wyższe uczelnie i instytuty badawcze.

BTH TESTING jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących.

W 2010r. firma uzyskała certyfikat ISO 9001-2008 w TÜV Rheinland.

Od lutego 2016 firma nasza została przekształcona i jej pełna nazwa brzmi:

Biuro Techniczno-Handlowe TESTING Sp. z o.o. 

W skład zarządu nowej firmy wchodzą:

      Andrzej Urbańczyk - prezes zarządu

     Werner Sobek - członek zarządu

     Zdzisław Perończyk - członek zarządu

     Jacek Urbańczyk - członek zarządu