Porady

Porady dotyczące sposobu użycia żywic.

 • Zawsze mieszać żywice wieloskładnikowe do uzyskania jednorodnej masy. Prawidłowy wymieszanie jest niezbędne do optymalnego zatapiania.
 • Podczas mieszania unikać ubijania masy, gdyż wprowadza to powietrze do żywicy i może spowodować uwięzienie pęcherzyków powietrza w utwardzonej żywicy.
 • W razie potrzeby można lekko zmienić proporcje mieszania. Może to jednak pociągnąć za sobą zmianę krzywej temperatury i czasu utwardzania.
 • Im większa jest ilość mieszanki „proszek/ciecz”, tym wyższa jest temperatura wywołana procesem polimeryzacji.
 • Aby zatopić duże próbki lub pokryć i wypełnić duży obszar, konieczne jest stosowanie większej liczby warstw. Jest to jedyny sposób zapobiegania nadmiernemu wydzielaniu się ciepła i utrzymywania skurczu w optymalnym zakresie. (Polimeryzacja jest reakcją egzotermiczną).
 • Między krokami roboczymi, należy odczekać aż warstwa ostygnie do temperatury pokojowej przed nałożeniem następnej (ciepło działa jak katalizator " przyspieszone utwardzanie powoduje powstawanie pęcherzy)
 • Wyższe temperatury przyspieszają proces utwardzania, podczas gdy niska temperatura spowalnia go.
 • Należy sprawdzać, czy próbka jest czysta i odtłuszczona. Brudna próbkach może spowodować problemy w czasie zatapiania.
 • Jeżeli to możliwe, należy całkowicie zamknąć próbkę w żywicy do zatapiania tak, aby mogła być należycie zamocowana podczas przygotowywania.
 • Aby zapobiec powstawaniu pęcherzy powietrza w dolnej części próbki, przed umieszczeniem próbki w formie do zatapiania zalecamy wylanie warstwy podstawowej. Jest to szczególnie użyteczne przy zatapianiu np. zgrzein punktowych blach i tym podobnych pozycji.
 • W przypadku polimerów wieloskładnikowych należy wyjąć próbkę przed całkowitym ostygnięciem żywicy. Umożliwia to łatwiejsze usunięcie próbki.
 • Należy używać najmniejszej formy do zatapiania, która może jeszcze pomieścić próbkę w celu utrzymania niskiej temperatury polimeryzacji.
 • Wycentrować próbkę w formie, aby zapewnić całkowite jej otoczenie przez żywicę do zatapiania.

kulzer