WIKI-SCAN

WIKI-SCAN

Pierwsze na świecie urządzenie do laserowej kontroli spoin i elementów przygotowanych do spawania.

WIKI-SCANTM to unikalny ręczny skaner do zarządzania spawaniem, dokładnie sprawdza przygotowanie spoiny, dopasowanie i geometrię zapewniając niezawodność procesu spawania. Zapewnia pomiary wielu cech, od takich wielkości jak odstęp, kąt ukosowania, czy głębokość ukosowania jak również wielkości otworów. WIKI-SCANTM redukuje zbędne operacje kontrolne, skraca czas kontroli i oszczędza koszty. Obszerny raport z kontroli i bezprzewodowa komunikacja pozwalają na szybkie zarządzanie danymi i podjęcie właściwej oceny przez kontrolerów jakości.

Przenośny system

Możliwość zastosowania enkodera

Raportowanie

Obsługa

Tolerancje

Dodawanie komentarzy

Ręczne pomiary

Tworzenie raportów

Kalibracje

Konserwacja