Instrukcja użytkowania MPS-S

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MPS - S

DIFFU-THERM® Nieniszczące badanie metodą magnetyczno-proszkową wg DIN 54 132

Zawiesina proszku czarnego MPS - S

Wolny od chloru,fluoru oraz siarki zgodny z ASTM - Code Section V

Zakres zastosowania

Metoda magnetyczno-proszkowa służy do wykrywania wad materiałowych na powierzchniach elementów ferromagnetycznych

DIFFU-THERM MPS - S stosuje się do badań w świetle dziennym

Przebieg badania

  1. Mycie wstępne
  2. Naniesienie farby kontrastowej DPM
  3. Wzbudzenie pola magnetycznego
  4. Naniesienie zawiesiny proszku magnetycznego
  5. Obserwacja wskazań
  6. Mycie końcowe

Realizacja

1.Mycie wstępne powierzchni badania

Powierzchnia badania powinna być wolna od zanieczyszczeń mogących utrudnić wykrywalność wad

Korozja oraz zendra mogą doprowadzić do błędnej interpretacji wskazań i w związku z tym muszą być bezwzględnie usunięte. Olej, tłuszcz oraz emulsje wiertnicze utrudniają swobodne przemieszczanie cząstek magnetycznych i dlatego również muszą zostać usunięte.

Najczęściej wystarczy dobre zmycie powierzchni badania. Farba oraz warstwy galwaniczne o grubości do 40µm są dopuszczalne

2.Nanoszenie farby podkładowej DPM

Dla poprawienia kontrastu (rozjaśnienia powierzchni) można zastosować białą farbę podkładową typu DIFFU-THERM DPM

Farbę równomiernie nanieść na powierzchnię badania.

3.Magnesowanie badanej powierzchni

Po wyschnięciu farby podkładowej następuje magnesowanie badanej powierzchni np. za pomocą defektoskopu jarzmowego. W żadnym wypadku powierzchnie kontaktowe nie mogą być pokryte farbą, zaoksydowane lub pokryte warstwą fosforanową .Miejsca kontaktu muszą być wyczyszczone do czystego metalu.

4.Nanoszenie środka badawczego.

Podczas magnesowania na badaną powierzchnię należy nanieść środek badawczy. Nanoszenie środka należy zakończyć przed zakończeniem procesu magnesowania, który powinien trwać około 3÷5 sek. Przed użyciem środka w aerozolu-pojemnik mocno wstrząsnąć.

Maksymalna temperatura badanej powierzchni może wynosić 50°C

5.Obserwacja

Obserwacja wskazań odbywa się w świetle dziennym, Najczęściej występują wskazania liniowe. Na podstawie tych wskazań można jedynie określić ich długość.

Czas odparowania zawiesiny wynosi około 1÷2 godz. Jeżeli jest to konieczne farbę podkładową można usunąć za pomocą zmywacza  typu BRE lub BRE-S.

Podczas badania należy zapewnić dobre wietrzenie pomieszczenia w którym to badanie jest prowadzone