Badania PT

Diffu_Therm_Logo

Badanie penetracyjne ma na celu wykrycie takich wad jak rysy, pęknięcia, zawalcowania, pory i przyklejenia czyli nieciągłości które są otwarte na badanej powierzchni. Stosowane jest głównie podczas badania wyrobów metalowych, lecz możliwe jest jego zastosowanie do badania innych materiałów pod warunkiem iż użyte środki nie powodują ich uszkodzenia i/lub  nie są porowate.

OPIS

Prostopadłe do powierzchni rysy występujące w urządzeniach pracujących w warunkach dużych obciążeń są szczególnie groźnymi wadami gdyż z powodu działania karbu mogą doprowadzić do szybko postępujących pęknięć. Do wykrycia tego rodzaju nieciągłości na powierzchni  urządzeń poleca się szczególnie nieniszczące badanie metodą penetracyjną środkami Diffu-Therm®.

Przeprowadzenie badań ta metodą przedstawione i opisane jest w normach DIN EN ISO 3452-1 [571-1] oraz  DIN 54 152 część 1

 

 BEADoseb BREDoseb BDRDoseb