SZKOLENIE Z OBSŁUGI USM 36 / USM GO

Przyjmujemy zapisy na kurs z obsługi cyfrowych defektoskopów ultradźwiękowych USM36, USM Go oraz USM Go+.

Kurs odbędzie się w Ustroniu w domu wczasowym MUFLON w terminie 20-24 maja 2019.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.